செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

 

எமது நோக்கம்

"மிகச்சிறந்த மற்றும் மக்கள் நட்புறவுடன் கூடிய நிர்வாகத்தின் மூலம் நிலையான வளர்ச்சியை நோக்கி"

எமது பணி

சேவை மேம்பாடு, மதம் மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியம், குழுக்களால் ஒரு நிலையான வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்க சிறந்த நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் நுவரெலியா மாவட்டத்தின் பெருமையை மிக உயர்ந்த முறையில் செயல்படுத்தும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை

 

Location Based Information


Nuwaraeliya district which is Consisting of lovely mountain ranges and valleys spreaded out of in the extent of land about 1940 Km. The district is bounded by Nuwaraeliya,Ambagamuwa Korale ,kothmale,Walapane, and Hanguranketha Divisional Secretary Divisions

Nuwara Eliya meaning "city on the plain (table land)" or "city of light", is a town in the central highlands of Sri Lanka with a picturesque landscape and temperate climate. It is located at an altitude of 1,868 m (6,128 ft) and is considered to be the most important location for Tea production in Sri Lanka. The town is overlooked by Pidurutalagala, the tallest mountain in Sri Lanka

The city was founded by Samuel Baker, the discoverer of Lake Albert and the explorer of the Nile in 1846. Nuwara Eliya's climate lent itself to becoming the prime sanctuary of the British civil servants and planters in Ceylon. Nuwara Eliya, called Little England then, was also a hill country retreat where the British colonialists could immerse in their pastimes such as fox hunting, deer hunting,elephant hunting, polo, golf and cricket.

Although the town was founded in the 19th century by the British, the whole district is today visited by native travelers, specially during the month of April, the season of flowers, pony races, go cart races and auto rally.

Many of the buildings retain features from the colonial period such as the Queen's Cottage, General's House, Grand Hotel, Hill Club, Town Post Office and even new hotels are often built and furnished in the colonial style. Anyone who visits the city can wallow in its nostalgia of bygone days by visiting these landmark buildings. Many private homes still maintain their old English-style lawns and gardens.

Climate

Due to the high altitude, Nuwara Eliya has a much cooler climate than the lowlands of Sri Lanka, with a mean annual temperature of 16 °C. But the temperature changes and sometimes it can be as low as 3°C. In the winter months it is quite cold at night, and there can even be frost.

FORMER DISTRICT SECRETARIES

No. Name From To
1 C.A.MURRAY 1876 1886
2 C.J.R.L.E.MESURIER 1886 1891
3 G.M.FOWLER 1891 1894
4 H.WHITTE 1894 1895 
5 A.BAILEY 1895 1895 
6 C.M.LUSHINGTON 1895 1898 
7 W.BURROWS 1898 1899 
8 W.E.DAVIDSON 1899 1900 
9 G.I.NOYES 1900 1900 
10 C.R.CUMBERLAND 1900 1900 
11 M.DE C.SHORT 1900 1904 
12 F.G.TYRRELL 1904 1905 
13 F.BARTLETT 1905 1909 
14 R.A.G.FESTING 1909 1913 
15 A.W.SEYMOUR 1913 1915 
16 M.WEDDERBURN 1915 1919 
17 L.J.B.TURNER 1919 1921 
18 E.T.DYSON 1921 1924 
19 C.HARRSION JONES 1924 1927
20 C.C.WOOLLEY 1927 1928
21 W.E.HOBDAY 1928 1931
22 N.Y.L.ROGERSON 1931 1933
23 T.A.HODSON 1933 1933
24  R.N.BOND 1933 1933
25 R.H.BASSETT 1933 1933
26 R.M.DAVIS 1933 1938
27 J.A.MULHALL 1938 1939
28 W.HOLMES 1939 1942
29 C.J.D.LANKTREE 1942 1943
30  R.M.GYBBONMONYPE 1943 1944
31 M.F.DE S.JAYABAIN  1944 1944
32 T.S.S.S.Y.DENHAMCLA  1944 1946
33 H.C.GOONAWARDENA 1946 1946 
34 J.W.HOREGEN 1946 1948
35 M.RAJENDRA 1948 1949
36 E.G.GOONAWARDANA 1949 1952
37 M.S.PERERA 1952 1952
38 B.P.V.A.J.P.SENAR 1952 1953
39 G.B.SERASINGHE 1953 1955
40 C.J.SERASINGHE 1955 1956
41 B.R.DEVARAJAN 1956 1956
42 A.RATNAM 1956 1957
43 R.H.D.MANDERS 1957 1959
44 O.R.WRIGHT 1959 1960
45 C.VISWARM 1960 1962
46 A.B.ELLADUWA 1962 1965
47 I.O.K.G.FERNANDO 1965 1967
48 F.T.PYETERS  1967 1968
49 P.M.WIJEKOON 1968 1972
50 SENAWIRATHNA BANDARA 1972 1974
51 A.E.PANDITHARATHNA 1974 1976
52 W.M.T.B.ARAMBEPOLA 1976  1977
53  A.A.WIJETHUNGA 1977  1980
54 AUSTIN FRENANDO 1980 1981
55 KUMARA ABEYSINGHE 1981 1988
56 DR.DADLEY DISANAYAKE  1988 1993
57 DANASENA HETTIARACHCHI 1993 2002
58 D.P.G.KUMARASIRI 2002 2002
59 R.M.G.C.UDUGAMPOLA 2002 2004
60 D.P.G.KUMARASIRI 2004 2004
61 R.M.M.B.RATHNAYAKE 2004 2008
62 D.P.G.KUMARASIRI 2008 2015
63 K.H.MEEGASMULLA 2015 2017
64 M.B.R.PUSPAKUMARA 2017 UP TO NOW